no
en

Sunnmøres første Newton-rom bygges på NMK2

Sparebanken Møre gir 5 millioner kroner til etablering av Sunnmøres første Newtom-rom på NMK2. Her kan barn og unge få undervisning i realfag.

Les mer om dette og se video på Sparebanken Møre`s nyhetssenter http://sbm.no