no
en

Norsk Maritimt Kompetansesenter

Mulighetens næringsbygg ligger i Ålesund

Norsk Maritimt Kompetansesenter har blitt en stor suksess, både for de maritime og marine bransjene – med store ringvirkninger for Ålesund og hele Møre-kysten.

Næringslivsklyngene på Sunnmøre har her bevist at kompetansesamarbeid mellom bedrifter, og mellom bedrifter og høgskole, skaper innovasjon og videre vekst.

Norsk Maritimt Kompetansesenter er en del av Campus Ålesund, og har som målsetting å være en av Norges aller viktigste møteplasser for kompetanse og utvikling. En videre utvikling og utvidelse av NMK er en sentral del av visjonen om å gjøre NMK til et verdensledende maritimt senter.

Norsk Maritimt Kompetansesenter utgjør i dag 23.000 kvadratmeter arealer, som huser flere av de aller viktigste aktørene i den norske maritime klynga. Blant annet har Rolls Royce sitt Technology and Training Center her. Vedrørende øvrige leietakere i NMK, se oversikt under Leietakere.

I NMK er det flere titalls simulatorer, og Offshore Simulator Center har verdens mest avanserte offshore-simulator som en meget iøynefallende del av senteret. Simulatorene kan kobles sammen slik at man kan trene hele mannskap, og koble flere skip sammen i integrerte og avanserte operasjoner.

I dag er det hos Norsk Maritimt Kompetansesenter ca 800 arbeidsplasser med høy kompetanse i ulike bedrifter, og i 2013 var det ikke mindre enn 20.000 besøkende til senteret, og i 2014 var det over 32.000 besøkende.