no
en

Ålesund Framtidslab - U4SSc ip

Kva er eigentleg Ålesund framtidslab - U4SSC ip?

Saman med fleire betalande partnarar, har Ålesund kommune oppretta Ålesund framtidslab på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Framtidslaben er ein del av FNs program for smarte og berekraftige byar - United for smart and sustinable cities - difor er U4SSC ip ein del av namnet.

I denne videoen laga til Kommunenes sentralforbund KS sitt toppmøte i 2020, fortel ordførar Eva Vinje Aurdal kvifor Ålesund kommune har oppretta Ålesund framtidslab.