no
en
Campus Ålesund

Campus Ålesund

Verdens befolkning vokser raskt. Dermed øker også behovene for mat, energi og mineraler. Hvordan vi skal sikre oss tilstrekkelig tilgang på disse knapphetsgodene på en bærekraftig måte er vår tids største utfordring.

På Campus Ålesund tror vi løsningen finnes i havrommets skattkammer. Trolig er det bare fantasien som setter grenser for hva havet kan skape av ren mat, energi og materialer. Vi skal bruke all vår maritime og marine kompetanse opparbeidet gjennom generasjoner, til å fravriste havrommet sine hemmeligheter.

Campus Ålesund er en helt ny måte å tenke utdanning, forskning og næringsutvikling på. Vi har skapt Norges mest fullintegrerte lærings- og innovasjonsarena. Ingen steder samhandler teori og praksis bedre. Ingen steder kobles næringsliv og akademia tettere sammen. Slik gjør vi kunnskap om havrommet til det Norge skal leve av i fremtiden.