no
en

Flere nye leietakere hos NMK..

Columbi Salmon AS har vært hos oss på NMK siden oktober i 2020.

Columbi Salmon AS ønsker å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden ved å bygge matproduksjon basert på effektiv arealutnyttelse, utnyttelse av spillvann til salatproduksjon og å utnytte energi og næringsstoff i slammet til biogass og/eller gjødsel. Målet er å utvikle et ledende, bærekraftig selskap for lakseoppdrett, med forbedret dyrevelferd, kortreist mat og minimalt miljøavtrykk.

 

Her finner du mer informasjon om Columbi Salmon

www.columbisalmon.com

 

VELKOMMEN TIL OSS!