no
en
GCE - SFI - MOIS

GCE - SFI - MOIS

Den maritime klyngen fikk i 2014 tildelt statusen som Global Centre of Expertise (GCE).  Operatøren av klyngen er innovasjonsselskapet ÅKP (Ålesund Kunnskapspark) som er et regionalt senter for næringsutvikling, innovasjon og samfunnsbygging. ÅKP holder til i Norsk Maritimt Kompetansesenter.

I tillegg til at en av de 2 nasjonale GCE-er er lokalisert ved NMK er det svært gledelig at hovedstyret i Norges forskningsråd høsten 2014 vedtok at Høgskolen i Ålesund blir et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Senteret får navnet Marine operations Center (MOIS). Senterets mål er å utvikle nye verktøy, prototyper og opplæring for en trygg og effektiv installasjon av strukturer, og vedlikehold av disse, i ekstreme farvann. Et eksempel på dette kan være operasjoner på dypt vann, installasjon av vindturbiner på havbunnen og operasjoner i Arktis.