no
en
ILLUSTRASJON AV NMK1 OG NMK2

ILLUSTRASJON AV NMK1 OG NMK2

På bildet over disse linjene er både første og andre byggetrinn av NMK 2 innmontert, og det er slik vi håper at Norsk Maritimt Kompetansesenter skal framstå om ikke altfor mange år.

En slik utvikling vil kunne legge forholdene enda bedre til rette for:

Høyskolerelatert næringsliv/kompetanse
Forsterket felles arena for utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner
Styrket fagutdanning, etterutdanning, forskning og innovasjon
Styrket campusutvikling ved Høgskolen i Ålesund