no
en
NMK EIENDOM 2 AS HAR BYGGEMELDT ET NYBYGG VED NMK

NMK EIENDOM 2 AS HAR BYGGEMELDT ET NYBYGG VED NMK

Mandag 23. mars 2015 nabovarslet NMK Eiendom 2 AS et nybygg ved NMK. Nybygget er bygg 1 i NMK2 og er i tråd med den reguleringsplanen som den 10. mars 2015 enstemmig ble vedtatt lagt ut til off høring av formannskapet i Ålesund kommune. Høringsfristen for reguleringplanen er 5. mai 2015.

Frist for nabokommentarer er 20. april 2015, og samme dag vil rammesøknad bli sendt til Ålesund kommune.