no
en
Sunnmøres første Newton-rom bygges på NMK2

Sunnmøres første Newton-rom bygges på NMK2

Sparebanken Møre gir 5 millioner kroner til etablering av Sunnmøres første Newtom-rom på NMK2. Her kan barn og unge få undervisning i realfag.

Les mer om dette og se video på Sparebanken Møre`s nyhetssenter http://sbm.no

http://newton.no/nyhet/na-er-planlegging-av-newton-rom-i-%C3%A5lesund-igangsatt/290