no
en

Fagerlia Videregående Skole

Fagerlia Videregående Skole er en del av Campus Ålesund, som har et tett samarbeid med følgende aktører:

 • Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

 • ÅKP AS

 • Fagskolen i Ålesund

 • Studentorganisasjonene ved NTNU i Ålesund

 • NTNU i Ålesund.

Fagerlia videregående skole er den største videregående skole i Ålesund. 

Skolen har et rikt mangfold av tilbud innen programområder:

 • Studiespesialisering med særløp innen Internasjonal og Toppidrett

 • Studiespesialisering med formgivning

 • Musikk, dans og drama

 • Helse- og sosialfag

Skolens visjon og mål:

 • Fagerlia videregående skole skal være en inkluderende skole, hvor likeverd, likestilling, toleranse og respekt for enkeltmennesket står sentralt.

 • Opplæringen ved Fagerlia videregående skole skal tilpasses hver enkelt elevs ønsker og forutsetninger.

  • Gjennom aktiv deltaking i læringsprosessen er målet å utvikle faglig, personlig og sosial kompetanse hos elevene.

 • Skolen skal være en arena for faglig, metodisk og pedagogisk utviklingsarbeid.

 • Mangfold i skolens tilbud skal utnyttes til helhetlig tenking på tvers av fag og avdelinger.

 • Med trygg forankring i lokal kultur og tradisjon skal skolen ha et globalt perspektiv og kunne utveksle erfaringer med andre land. 
   

www.fagerlia.vgs.no