no
en

Kvale Advokatfirma DA

KVALE advokatfirma har etablert seg på Nord-Vestlandet og åpner kontor i Ålesund med lokaler på NMK. Selskapet bistår norske og internasjonale klienter innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner.

Vi kjennetegnes av sterk og anerkjent juridisk kompetanse som vi kombinerer med anvendt industri- og næringslivserfaring. Selskapet har nasjonal og internasjonal annerkjennelse og en rekke rangeringer for sin kompetanse hvor nettopp næringslivets behov for anvendt juss i kombinasjon med erfarings basert strategisk bistand og verdiskapning står helt sentralt. 


KVALE jobber i dag tett på næringsliv og industri innen kraft, telecom, eiendomsutvikling, næringsmiddel, herunder fiskeri og havbruk, olje & offshore, shipping, verftsindustri og produksjonsbedrifter innen møbel, tekstil samt ulike aktører innen turist- og reiseliv.
Ambisjonen hos KVALE er "succeed together" - både internt og ikke minst sammen med våre klienter.

 

www.kvale.no