no
en

Marine Rådgivningstjenester AS

MAR er ein partner i produktutvikling av marine konstruksjonar og marine produkt. Kundane våre utfører design, MAR leverer dokumentasjon for kvar kapasitet som skal dokumenterast i samsvar med reglar/standardar.

No er MAR engasjert i utvikling av produkt som flytande lukka oppdrettsanlegg, flytande oppdrettsanlegg for eksponert lokalitet, flytande kai, og fjord konstruksjonar.
Vi utfører og strømningsanalyser, og dimensjonerer trykkpåkjende konstruksjonar.

www.m-a-r.no