no
en

Plany AS

Plany AS ble etablert i 1964 som en seilmaker, som primært leverer til skip og shippingindustrien. I dag kommer de fleste av våre kunder fra marin og maritim sektor. Våre største markeder er innen akvakultur, shipping og skipsbygging.
Våre største styrker som leverandør til marin og maritim sektor er vår nærhet til våre kunder og relevante ekspertmiljøer, og vår førstehåndskunnskap om disse næringene. Mange av våre ansatte har jobbet innen skipsbygging, akvakultur og shipping, noe som betyr at vi har unik kompetanse innen design og produksjon av høykvalitetsprodukter for disse markedene.

PLASSERING OG KAPASITET
Vårt hovedkontor er i Gursken i Sande kommune, noe som gjør at vi er godt plassert i forhold til viktige kunder og samarbeidspartnere, midt i hjertet av den maritime klyngen på Sunnmøre. Vi er også en veletablert leverandør til det internasjonale markedet. Plany AS har i dag utstyret og lokalene som trengs for å håndtere store leveranser av tekniske tekstiler. Vi har også egen reparasjons- og serviceavdeling.

R&D
Plany AS har lang erfaring med å utvikle ny teknologi basert på bruk av tekniske tekstiler til krevende operasjoner. Avispresenninger som dekker hele lastedekket på forsyningsfartøyer, lerretsdører til ROV- og MOB-hangarer, heldekkende presenninger for omslutning av laksemerder før avlusing og ferskvannsbassenger for lakseoppdrettsnæringen er eksempler på produkter som har vist seg å være vellykkede.

MILJØET
Plany arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning og øke miljøeffektiviteten i alle deler av verdikjeden gjennom forebyggende tiltak og ved å redusere ressursbruk, utslipp og avfall. Ved å holde oss oppdatert på nye og mer miljøvennlige løsninger er vi alltid i stand til å tilby våre kunder mer miljøvennlige alternativer.

 

www.plany.no