no
en

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har ca. 360 årsverk og 28 kontor i 24 kommuner.

Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø i fylket relatert til person- og bedriftsmarked, samt aksje-, rente- og valutamarkedet.

Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er Sparebanken Møre en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. I tillegg er Sparebanken Møre også en betydelig bidragsyter til lokalsamfunnet.

www.sbm.no