no
en

Norsk Maritimt Kompetansesenter

Mulighetens næringsbygg ligger i Ålesund

Norsk Maritimt Kompetansesenter har blitt en stor suksess, både for de maritime og marine bransjene – med store ringvirkninger for Ålesund og hele Møre-kysten.

Næringslivsklyngene på Sunnmøre har her bevist at kompetansesamarbeid mellom bedrifter, og mellom bedrifter og universitet, skaper innovasjon og videre vekst.

Norsk Maritimt Kompetansesenter er en del av Campus Ålesund, og har som målsetting å være en av Norges aller viktigste møteplasser for kompetanse og utvikling. En videre utvikling og utvidelse av NMK er en sentral del av visjonen om å gjøre NMK til et verdensledende maritimt senter.

Norsk Maritimt Kompetansesenter utgjør i dag ca 39.000 kvadratmeter arealer, som huser flere av de aller viktigste aktørene i den norske maritime klynga. Blant annet har Kongsberg Maritime sitt Technology and Training Center her og Inmarsat sitt hovedkontor for Nord-Europ ligger også hos oss. Vedrørende øvrige leietakere i NMK, se oversikt under Leietakere.

I NMK er det flere titalls simulatorer, og Offshore Simulator Center har verdens mest avanserte offshore-simulator som en meget iøynefallende del av senteret. Simulatorene kan kobles sammen slik at man kan trene hele mannskap, og koble flere skip sammen i integrerte og avanserte operasjoner.