no
en

LeietakereArtal
Artal

Finans- og eiendomsinvestor både lokalt, nasjonalt og internasjonalt .

Bjørk
Bjørk

Bjørk driver kaffebaren ved NMK.

www.bjorkcoffee.com

Brattvaag Electro
Brattvaag Electro

Brattvaag Electro er lokalisert i Ålesund, Skodje og Brattvåg og driver innenfor landbasert industri, maritime & offshore og automasjon. Selskapet har bevist sin kompetanse gjennom et betydelig antall leveranser av komplekse installasjoner innenfor sine markedsområder. Selskapet ble etablert i 1933 og eies i dag av Midvestfondene og LAPAS.

www.brattvaag-electro.no

Desmi
Desmi

DESMI er et globalt selskap spesialisert på utvikling og produksjon av høy-effektive pumpeløsninger inkludert OptiSave Energibesparende Systemer, BWTS – Ballastvann Håndterings Systemer, Oljevernsutstyr m.m.
​ www.desmi.com 

Doxacom
Doxacom

Doxacom Public Relations er et rådgivingsselskap som er spesialisert på å bygge identitet og omdømme for kunder innen havbasert næring - herunder maritim/shipping, sjømat, olje og gass, og tilgrensende segmenter. Vi tilbyr både løpende rådgiving og avgrensede prosjekter, alltid forankret i kundens strategiske behov. Gjennom vår unike og grunnleggende forståelse av markedet tilbyr vi rådgiving og kommunikasjonsløsninger som gir våre kunder en tydelig posisjon.
www.doxacom.no

GCE BLUE Maritime
GCE BLUE Maritime

Den maritime klyngen på Møre har siden 2006 hatt status som Norwegian Centre of Expertise. I 2014 ble klyngen tildelt status som Global Centre of Expertise (GCE) som er toppnivået i det norske klyngeprogrammet. Klyngen skal være pioneerer og ta en globalt ledende posisjon innen avanserte blå havromteknologier -og operasjoner. Klynge-prosjektet GCE Blue Maritimes hovedmål er å styrke klyngens globale konkurransekraft og verdiskaping gjennom å styrke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.
www.bluemaritime.no

Innolipid
Innolipid

Innolipid AS er et FoU selskap som driver kontraktforskning på marine fettstoffer, spesielt omega-3 fettsyrer.


Lapas
LapasMaritimt Forum Nordvest
Maritimt Forum Nordvest

Maritimt Forum arbeider for å bedre den maritime næringens rammevilkår, sikre næringen kompetanse, spre kunnskap om og skape et positivt omdømme om næringen.

www.maritimt-forum.no/nordvest

Mitie
Mitie

Mitie - en spesialist på outsorcing og full FM drift. Mitie har driftsansvaret for NMK i tillegg til drift av kantinerestauranten.

www.mitie.com

MRB
MRB

MRB bistår utviklingsorienterte bedrifter til å synliggjøre og realisere eget vekstpotensial, basert på de forutsetninger og muligheter som er tilgjengelige. 

www.mrb.no

Møreforsking
Møreforsking

Møreforsking driver anvendt forsknings- og utviklingsarbeid for marine og maritime næringer.

www.moreforsk.no

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for ei rekke velferdstenester i regionen, med eit særleg ansvar for regional utvikling. Arbeidet styres av eit fylkesting som er på val kvart fjerde år. Fylkeskommunen sine viktigaste arbeidsoppgåver er:

Vidaregåande utdanning og fagskolar, Samferdsel (veg og kollektivtrafikk), Den offentlege tannhelsetenesta, Fylkesplanlegging, Næringsutvikling, Kulturutvikling, Folkehelse og Internasjonal arbeid.

www.mrfylke.no

Opera Software ASA
Opera Software ASA

"Operas produkter gir mer enn 350 millioner forbrukere på nettet muligheten til å oppdage og knytte kontakt med det innholdet og de tjenestene som betyr mest for dem, uavhengig av enhet, nettverk eller sted. I tillegg hjelper vi annonsører med å nå et publikum som er verdifullt for forretningene."

www.opera.com

OSC
OSC

Offshore Simulator Centre AS (OSC) er et teknologiselskap som utvikler løsninger for simulering og visualisering av krevende maritime operasjoner.

www.osc.no

Rolls-Royce
Rolls-Royce

Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign og -utstyr, med fokus på offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip. Rolls-Royce Training and Technology Centre ligger på NMK.

www.rolls-royce.com

Segel
Segel

Segel er et bedriftsrådgivningselskap med spesialkompetanse innenfor strategi- og forretningsutvikling, markedsutvikling og internasjonalisering, innovasjon, prosjektledelse og kvalitetssikring.

www.segel.no

SINTEF Fiskeri og Havbruk
SINTEF Fiskeri og Havbruk


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Gjennom mer enn 60 år har vi skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. I dag er vi et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Velkommen til SINTEF - Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

V. Ships
V. Ships

V.Ships was founded in 1984, via a de-merger from Vlasov - a Monaco based ship owning and investment group - to offer independent ship management services to third party ship owners. Since then V.Ships has grown to become the world’s largest ship management company and is now part of V.Group, a major provider of a wide range of marine services.

www.vships.com 

Zacco
Zacco

Zacco er et annerledes IP-firma. Vi kombinerer inngående ekspertise på immaterielle rettigheter med den forretningsmessige, juridiske og tekniske kunnskapen som trengs for å sikre kundene våre et varig konkurransefortrinn.

www.zacco.com

Ålesund Kunnskapspark AS
Ålesund Kunnskapspark AS

Innovasjonsselskapet Ålesund Kunnskapspark AS (ÅKP) er sentralt plassert på Campus Ålesund og selskapets kjernevirksomhet er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion. ÅKP er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon og næringsutvikling og driver blant annet en av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene BLUE Maritime – Global Centre of Expertise, Legasea og Norwegian Rooms, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

www.aakp.no