no
en

LeietakereArtal
Artal

Finans- og eiendomsinvestor både lokalt, nasjonalt og internasjonalt .

Augment City
Augment City

Augment City er et datterselskap av Offshore Simulation Centre AS (OSC).
Visualiserings- og simuleringsverktøy for smarte bærekraftige byer. Valgt av FN som deres globale simuleringspartner for FNs Smart Sustainable Cities-program; U4SSC.                                                   

www.augmentcity.no

Doxacom
Doxacom

Doxacom Public Relations er et rådgivingsselskap som er spesialisert på å bygge identitet og omdømme for kunder innen havbasert næring - herunder maritim/shipping, sjømat, olje og gass, og tilgrensende segmenter. Vi tilbyr både løpende rådgiving og avgrensede prosjekter, alltid forankret i kundens strategiske behov. Gjennom vår unike og grunnleggende forståelse av markedet tilbyr vi rådgiving og kommunikasjonsløsninger som gir våre kunder en tydelig posisjon.

www.doxacom.no

Fagskolen i Ålesund
Fagskolen i Ålesund

Teknisk fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev). Du kan utdanne deg innen Bygg & Anlegg, Skipsoffiser, TIP Maskinteknikk samt Elkraft & Automasjon hos oss.

www.fials.no

Framtidslaben i Ålesund - U4SSC
Framtidslaben i Ålesund - U4SSC

Framtidslaben i Ålesund - U4SSC ip er ein del av FNs implementeringsprogram for smarte og berekraftige samfunn – United for Smart and Sustainable Cities implementation program.

Framtidslaben fungerer som eit partnarskap av aktørar frå offentleg sektor, akademia og næringsliv som saman ønsker å få fart på berekraftig utvikling. Med utgangspunkt i FN si berekraftsmåling, peikar lab og partnarar ut satsingsområde og prosjekt som kan bidra til dette. Gjennom medlemskapet i U4SSC ip er framtidslaben i Ålesund ein del av eit globalt nettverk der byar i verda drar vekslar på kvarandres kunnskap og styrkar for å finne berekraftige og smarte løysingar. Framtidslaben er etablert og drifta av Ålesund kommune, men er avhengig av partnarane sine bidrag definert i partnaravtalar. 

Ålesund framtidslab hadde offisiell opning 7. november 2019. Framtidslaben i Ålesund er den andre laben i verda som er opna i samarbeid med FN. Ålesund kommune driv Ålesund framtidslab saman med partnarar som er med i drifta anten økonomisk eller gjennom andre bidrag.

GCE BLUE Maritime
GCE BLUE Maritime

Den maritime klyngen på Møre har siden 2006 hatt status som Norwegian Centre of Expertise. I 2014 ble klyngen tildelt status som Global Centre of Expertise (GCE) som er toppnivået i det norske klyngeprogrammet. Klyngen skal være pioneerer og ta en globalt ledende posisjon innen avanserte blå havromteknologier -og operasjoner. Klynge-prosjektet GCE Blue Maritimes hovedmål er å styrke klyngens globale konkurransekraft og verdiskaping gjennom å styrke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.

www.bluemaritimecluster.no/gce

GMC Maritime
GMC Maritime

GMC Maritime er et norsk, familieeid industriselskap, etablert i 1973. Vi leverer flerfaglige tjenester og produktløsninger til den globale marine og offshore industrien. Gjennom 44 års drift har vi vokst fra et lite verksted til en stor leverandør av integrerte tjenester og produkter for fartøyer, rigger og plattformer.

www.gmc.no

GMC HVAC AS
GMC HVAC AS

GMC HVAC er en del av det norske familieeide industribedriften GMC Maritime, etablert i 1973. Vi leverer flerfaglige tjenester og produktløsninger til den globale marine og offshore industrien.

Gjennom 44 års drift har vi vokst fra et lite verksted til en stor leverandør av integrerte tjenester og produkter for fartøyer, rigger og plattformer. GMC HVAC AS er en totalleverandør av skreddersydde løsninger, komponenter og service for nye og eksisterende fartøyer, rigger, moduler og andre installasjoner. Selskapet tilbyr og leverer komplette EPCIC-prosjekter.

Fra den første planleggingen av utstyr og kanaler følger GMC HVAC installasjonene gjennom ferdigstillelse, vedlikehold og modifisering. Lang erfaring, kjølemiddelavdeling, fagarbeidere og ingeniørkompetanse sammen med høykvalitetsprodukter og service av høy kvalitet, gjør at de største aktørene på norsk sokkel benytter GMC HVAC. CONSIDER IT DONE!

www.gmc.no/industri/hvac/

Inmarsat
Inmarsat

As the industry leader and pioneer of mobile satellite communications, Inmarsat has been powering global connectivity for nearly four decades.

We offer an unrivalled portfolio of global satcom solutions and value-added services to keep you connected at all times – whether travelling on land, at sea or in the air. No matter where your business takes you, you can rely on Inmarsat for all your mission-critical communications.

www.inmarsat.com​

Kongsberg
Kongsberg

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) is an international, knowledge-based Technology corporation that supplies high-technology systems and solutions to customers in the oil and gas industry, the merchant marine, and the defense and aerospace industries. We have more than 11.000 employees in more than 40 countries worldwide. Our headquarter is in Norway. 

The Group consists of Three areas: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace and Kongsberg Digital. At NMK key members of the Kongsberg Maritime team are located. Kongsberg Gruppen is founded on 200 years of experience and on the core values of determination, innovation, reliability and cooperation. Our vision statement is: World Class. -Through People, technology and dedication.

 www.kongsberg.com/ 

Kvale Advokatfirma DA
Kvale Advokatfirma DA

KVALE advokatfirma har etablert seg på Nord-Vestlandet og åpner kontor i Ålesund med lokaler på NMK. Selskapet bistår norske og internasjonale klienter innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner. Vi kjennetegnes av sterk og anerkjent juridisk kompetanse som vi kombinerer med anvendt industri- og næringslivserfaring. Selskapet har nasjonal og internasjonal annerkjennelse og en rekke rangeringer for sin kompetanse hvor nettopp næringslivets behov for anvendt juss i kombinasjon med erfarings basert strategisk bistand og verdiskapning står helt sentralt. 
KVALE jobber i dag tett på næringsliv og industri innen kraft, telecom, eiendomsutvikling, næringsmiddel, herunder fiskeri og havbruk, olje & offshore, shipping, verftsindustri og produksjonsbedrifter innen møbel, tekstil samt ulike aktører innen turist- og reiseliv.
Ambisjonen hos KVALE er "succeed together" - både internt og ikke minst sammen med våre klienter.

www.kvale.no

Lapas
Lapas

Bedriftsrådgiving og annen administrativ rådgivning.


Marine Rådgivningstjenester AS
Marine Rådgivningstjenester AS

MAR er ein partner i produktutvikling av marine konstruksjonar og marine produkt. Kundane våre utfører design, MAR leverer dokumentasjon for kvar kapasitet som skal dokumenterast i samsvar med reglar/standardar.
No er MAR engasjert i utvikling av produkt som flytande lukka oppdrettsanlegg, flytande oppdrettsanlegg for eksponert lokalitet, flytande kai, og fjord konstruksjonar.
Vi utfører og strømningsanalyser, og dimensjonerer trykkpåkjende konstruksjonar.

www.m-a-r.no/ 

Maritimt Forum Nordvest
Maritimt Forum Nordvest

Maritimt Forum arbeider for å bedre den maritime næringens rammevilkår, sikre næringen kompetanse, spre kunnskap om og skape et positivt omdømme om næringen.

www.maritimt-forum.no/nordvest

Mitie
Mitie

Mitie - en spesialist på outsorcing og full FM drift. Mitie har driftsansvaret for NMK i tillegg til drift av kantinerestauranten.

www.mitie.com

Møreforsking
Møreforsking

Møreforsking driver anvendt forsknings- og utviklingsarbeid for marine og maritime næringer.

www.moreforsk.no

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for ei rekke velferdstenester i regionen, med eit særleg ansvar for regional utvikling. Arbeidet styres av eit fylkesting som er på val kvart fjerde år. Fylkeskommunen sine viktigaste arbeidsoppgåver er:

Vidaregåande utdanning og fagskolar, Samferdsel (veg og kollektivtrafikk), Den offentlege tannhelsetenesta, Fylkesplanlegging, Næringsutvikling, Kulturutvikling, Folkehelse og Internasjonal arbeid.

www.mrfylke.no

Newton Møre - Ålesund kommune
Newton Møre - Ålesund kommune

FIRST Scandinavia har siden 2003 utviklet Newton-konseptet i samarbeid med ressurspersoner i norsk skole. Målet er å gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi.     
I Newton-konseptet har vi Newton-rom, som gir læreplanbasert undervisning i skoletid, og Newton Camp som er et spennende ferie og fritidstilbud. 

www.newton.no

Nortel
Nortel

Nortel er de første i Norge som tilbyr et abonnement med fast pris, grenseløs bruk og Telenordekning. Det gjør vi fordi vi vet at du har viktigere ting å tenke på enn tomme datapakker.

Norge trenger et annerledes teleselskap for små og mellomstore bedrifter. Telegründer Christian Pritchard etablerte Mobitalk i 2008. Selskapet ble i 2016 solgt til Phonero – som senere ble kjøpt av Telia. Han har utfordret duopolet før – nå gjør han det igjen. ​Med seg har han et team bestående av ledere og medarbeidere med lang erfaring fra telebransjen.

Nortel har hovedkontor i Ålesund, i tillegg til kontorer i både Bergen og Oslo. Selskapet har utelukkende norske eiere.

www.nortel.no

NTNU Ålesund
NTNU Ålesund

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. 
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk - NTNU er lokalisert på NMK.

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk har som mål å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innen maritime operasjoner. Her inngår utdanning og forskning innen design av skip og skipsutstyr samt drift av skip. Maritime operasjoner kan sees på som et samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning. I mange tilfeller er det i grenseflatene mellom disse områdene man finner inspirasjon til innovasjon og nye løsninger.

www.ntnu.no/alesund

NTNU Ocean Training AS
NTNU Ocean Training AS

NTNU Ocean Training AS er et datterselskap av NTNU Ålesund, og som produserer og leverer kurs til den maritime næringen. Kursplaner og faglig innhold blir levert av Avdeling for havromsoperasjoner og byggteknikk, som driver den maritimenautikkutdanningen på bachelornivå og ledelse av krevende maritime operasjoner på masternivå ved NTNU i Ålesund

www.ocean-training.no/

OSC
OSC

OSC (Offshore simulator Centre) er verdens ledende i utvikling av komplekse visualisering- og simulerings løsninger for krevende maritime operasjoner.

www.osc.no

Rystad Energy AS
Rystad Energy AS

We are an independent energy research and business intelligence company providing data, tools, analytics and consultancy services to clients exposed to the energy industry across the globe. Our high-end products on energy fundamentals, oil and gas markets, oilfield services and renewables strengthen the insight and expertise of our clients, thereby assuring quality decisions.

www.rystadenergy.com

Segel
Segel

Segel er et bedriftsrådgivningselskap med spesialkompetanse innenfor strategi- og forretningsutvikling, markedsutvikling og internasjonalisering, innovasjon, prosjektledelse og kvalitetssikring.

www.segel.no

Sunnmøre Regionråd IKS
Sunnmøre Regionråd IKS

Sunnmøre Regionråd IKS (SR) er samarbeidsorgan for dei 19 kommunane Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.

SR skal bidra til ei positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

www.sunnmoreregionrad.no/

SINTEF
SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Gjennom mer enn 60 år har vi skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. I dag er vi et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Velkommen til SINTEF - Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

Sparebanken Møre
Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har ca. 360 årsverk og 28 kontor i 24 kommuner. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø i fylket relatert til person- og bedriftsmarked, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er Sparebanken Møre en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. I tillegg er Sparebanken Møre også en betydelig bidragsyter til lokalsamfunnet.

www.sbm.no/

V. Ships
V. Ships

V.Ships was founded in 1984, via a de-merger from Vlasov - a Monaco based ship owning and investment group - to offer independent ship management services to third party ship owners. Since then V.Ships has grown to become the world’s largest ship management company and is now part of V.Group, a major provider of a wide range of marine services.

www.vgrouplimited.com/ship-management

Zacco
Zacco

Zacco er et annerledes IP-firma. Vi kombinerer inngående ekspertise på immaterielle rettigheter med den forretningsmessige, juridiske og tekniske kunnskapen som trengs for å sikre kundene våre et varig konkurransefortrinn.

www.zacco.com

Ålesund Kunnskapspark AS
Ålesund Kunnskapspark AS

Innovasjonsselskapet Ålesund Kunnskapspark AS (ÅKP) er sentralt plassert på Campus Ålesund og selskapets kjernevirksomhet er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion. ÅKP er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon og næringsutvikling og driver blant annet en av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene BLUE Maritime – Global Centre of Expertise, Legasea og Norwegian Rooms, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

www.aakp.no/aakp

ÅKP Blue Innovation Arena
ÅKP Blue Innovation Arena

Vi er Norges mest fremtidsrettede digitale arena for innovasjon, vekst og verdiskaping.

www.blueinnovationarena.no/blueinnovationarena

Ålesund Kommune
Ålesund Kommune

Ålesund kommune satser sterkt på å skape realfagsinteresse hos barn og unge gjennom Newtonrommet kommunen oppretter hos NMK. Her vil elever fra barne- og ungdomstrinnet, samt VG1 få undervisning i realfag i Norges mest avanserte Newtonrom.

www.alesund.kommune.no/