no
en
Første Breeam In Use sertifiserte bygg i fylket

Første Breeam In Use sertifiserte bygg i fylket

NMK Eiendom er den første i Møre og Romsdal som sertifiserer sitt bygg etter den internasjonale Breeam-In-Use Standarden.

Dei fekk resultatet "Very Good", går det fram av en pressemelding frå Enøk-senteret AS.

Videre i meldinga står det at NMK var tidleg ute med ambisiøse mål og kvaliteter då dei planla Borgundveien 340, noko dei hauster frukter av når det no har fått denne sertifiseringa.

I 2021 gjorde driftsansvarleg Leif Einar Hole eit større arbeid med å dokumentere den samla karakteren til byggmassen.

Breeam In-Use International er eit forvaltningsverktøy og eit internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eigarar og forvaltarar med ambisjonar om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastningar i ekstisterande næringsbygg og boligar, heiter det vidare i pressemeldinga.

Det meste av den sertifiserte byggmassen ligg i Oslo og dei andre større byane.

 

Kilde; nyttiuka

 

Bilde viser fra venstre driftsansvarleg for NMK Leif Einar Hole og daglig leder Kaj B. Westre