no
en

Ålesund Videregående Skole

Ålesund videregående skole er den største i Møre og Romsdal med rundt 1500 elever og 250 ansatte. Skolen er lokalisert i Fagerlia, på Volsdalsberga og på Latinskolen. Som er del av Campus Ålesund samarbeider skolen med aktører som Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), NTNU i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, United Future Lab og Ålesund kunnskapspark AS (ÅKP).

Tilbudet ved Ålesund vgs spenner over eit brett spekter av yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram:
 

 • Helse- og oppvekstfag (Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider)

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • Salg, service og reiseliv

 • Naturbruk (Akvakultur og Fiske og fangst)

 • Teknologi- og industrifag (Maritime fag og Kjemiprosess)

 • Idrettsfag

 • Kunst, design og arkitektur

 • Musikk, dans og drama

 • Studiespesialisering (Internasjonal, Forsker, Toppidrett og ordinær)

 • Påbygging til generell studiespesialisering

Ålesund vgs sitt overordnede mål er å levere en gjennomføringsgrad på topp nasjonalt nivå, med disse målområdene:

 1. Attraktiv og relevant skole med stort mangfold av elever og utdanningstilbud.

 2. Tilhørighet, trivsel og mestring i læringsmiljø og arbeidsmiljø.

 3. Lærende organisasjon, innovative fagmiljø, samarbeid og medvirkning på alle nivå.

 4. Læring kjennetegnet av relevans, engasjement og utforsking, og bruk av autentiske læringsarenaer.

 5. Regional utviklingsaktør, som leverer relevant kompetanse for regionalt arbeidsliv og høyere utdanning.

www.alesund.vgs.no