no
en

Møre og Romsdal Høgre

Vår visjon

Eit fylke for framtida! Møre og Romsdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket.

Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høgre trur på framtida og menneska si evne til å finne nye løysingar på felles utfordringar.

 

hoyre.no/moreogromsdal/