no
en

GCE BLUE Maritime

Den maritime klyngen på Møre har siden 2006 hatt status som Norwegian Centre of Expertise. I 2014 ble klyngen tildelt status som Global Centre of Expertise (GCE) som er toppnivået i det norske klyngeprogrammet

Klyngen skal være pioneerer og ta en globalt ledende posisjon innen avanserte blå havromteknologier -og operasjoner.

Klynge-prosjektet GCE Blue Maritimes hovedmål er å styrke klyngens globale konkurransekraft og verdiskaping gjennom å styrke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.

www.bluemaritimecluster.no