no
en

Norsk Maritimt Kompetansesenter

Norsk Maritimt Kompetansesenter/NMCC er en av Norges mest innovative og høyteknologiske kompetanse i samarbeid med offentlig sektor, akademia og privat sektor.

 

NMK er en del av Campus Ålesund og har som mål å være en av Norges viktigste møteplass for kompetanse og utvikling. Campus Ålesund er regionens knutepunkt for utdanning, forskning og næringsutvikling. Videre har NMK et tett og godt samarbeid mellom ulike organisasjoner både i og utenfor NMK-bygget, denne samhandlingen skaper mer innovasjon, kompetanse, utvikling og vekst her på Sunnmøre.


Vi har mange samarbeidspartnere og kan blant annet nevne Kongsberg Maritime Technology, som utvikler ny teknologi fra havets bunn til det ytre rom. ÅKP AS er et av Sunnmøres ledende leverandør av tjenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging, de fremmer et av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammer som GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea, samt andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

 

Vi kan også nevne OSC (Offshore Simulator Centre) som er verdensledende innen utvikling av simulering og visualisering av krevende maritime operasjoner, i tett samarbeid med rederier, utstyrsleverandører og forskningsinstitusjoner. OSC har også utviklet Augment City eller Digital tvilling som simulerer morgendagens by i dag, dette i tett samarbeid med United Future Lab Norway som er Nord-Europas første smartbylab i samarbeid med FN.

 

United Future Lab Norway er del av Ålesund Kommune sin satsing på innovasjon og teknologi. Den er basert på tverrfaglig samarbeid og skal utvikles i et samarbeid mellom næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører, for å kunne bidra til en både nasjonal og internasjonal bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på blant annet utdanning, helse, infrastruktur, mobilitet og energi. 

 

VELKOMMEN TIL NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER!