no
en

Rystad Energy AS

Vi er et uavhengig selskap innen energiforskning og forretningsintelligens som leverer data, verktøy, analyse og konsulenttjenester til kunder utsatt for energibransjen over hele verden.

 

Våre avanserte produkter på energifundament, olje- og gassmarkeder, oljefelttjenester og fornybar energi styrker innsikten og ekspertisen til våre kunder, og sikrer dermed kvalitetsbeslutninger.

 

www.rystadenergy.com