no
en

Styret, ledelse og eierskap

NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER AS er et heleid datterselskap av NMK Holding AS.

Selskapet står for den daglige drift og utvikling av Norsk Maritimt Kompetansesenter.

Styret i NMK AS består av:

  • Leif-Arne Langøy (styreleder), 
  • Kaj B. Westre (styremedlem/daglig leder), 
  • Lise Bartnes Aalberg (styremedlem),
  • Tore Thorstensen (styremedlem),
  • Arne Harnes (styremedlem) 

Kaj B. Westre er daglig leder. (tlf +47 909 33 580)
Oline Røsvik Skjong er prosjektkoordinator, økonomi- og adm.medarbeider (tlf +47 902 15 190)

 

NMK EIENDOM AS er et heleid datterselskap av NMK Næringseiendom AS, som eier bygningsmassen ved NMK

Styret i NMK Eiendom as består av:

  • Leif-Arne Langøy (styreleder), 
  • Carl A. Johansen (styremedlem), 
  • Morten Haugen (styremedlem),
  • Geir O. Løseth (styremedlem),
  • Helge Gausnes (styremedlem) 

Kaj B. Westre er daglig leder. (tlf +47 909 33 580)
Oline Røsvik Skjong er prosjektkoordinator, økonomi- og adm.medarbeider (tlf +47 902 15 190)