no
en

Styret, ledelse og eierskap

NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER AS er et heleid datterselskap av NMK Holding AS.

Styret i NMK Holding AS består av:

 • Leif-Arne Langøy (styreleder)
 • Kaj B. Westre (styremedlem/daglig leder) 
 • Kristian Holth (styremedlem)
 • Eirik Movinkel-Dønjar (styremedlem) 
 • Asbjørn Westre (varamedlem)
 • Tore Thorstensen (varamedlem),

Kaj B. Westre er daglig leder. (tlf +47 909 33 580)
Oddrun Giskeødegård er prosjektkoordinator (tlf +47 902 15 190)

 

Selskapet står for den daglige drift og utvikling av Norsk Maritimt Kompetansesenter AS.

Styret i Norsk Maritimt Kompetansesenter AS består av:

 • Leif-Arne Langøy (styreleder)
 • Kaj B. Westre (styremedlem/daglig leder)
 • Kristian Holth (styremedlem)
 • Eirik Movinkel-Dønjar (styremedlem)
 • Asbjørn Westre (varamedlem)
 • Tore Thorstensen (varamedlem), 

Kaj B. Westre er daglig leder. (tlf +47 909 33 580)
Oddrun Giskeødegård er prosjektkoordinator (tlf +47 902 15 190)

 

NMK EIENDOM AS er et heleid datterselskap av NMK Næringseiendom AS, som eier bygningsmassen ved Norsk Maritimt Kompetansesenter AS.

Styret i NMK Eiendom AS består av:

 • Leif-Arne Langøy (styreleder), 
 • Anne Jevne (styremedlem), 
 • Morten Haugen (styremedlem),
 • Geir O. Løseth (styremedlem),
 • Helge Gausnes (styremedlem) 

Kaj B. Westre er daglig leder. (tlf +47 909 33 580)
Oddrun Giskeødegård er prosjektkoordinator (tlf +47 902 15 190)