no
en

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for ei rekke velferdstenester i regionen, med eit særleg ansvar for regional utvikling. Arbeidet styres av eit fylkesting som er på val kvart fjerde år. Fylkeskommunen sine viktigaste arbeidsoppgåver er:

  • Vidaregåande utdanning og fagskolar

  • Samferdsel (veg og kollektivtrafikk)

  • Den offentlege tannhelsetenesta

  • Fylkesplanlegging

  • Næringsutvikling

  • Kulturutvikling

  • Folkehelse og Internasjonal arbeid.


www.mrfylke.no