no
en

Ulmatec Handling Solutions

I over 70 år har Ulmatec utviklet verdensledende løsninger for den maritime sektoren. Gjennom vår dyptgående kunnskap og lidenskap skal vi fortsette å lage de smarteste, mest bærekraftige og økonomiske løsninger for våre kunder av håndterings- varmegjenvinnings, seismikk og motorløsninger.

Vår visjon er å være, og bli gjenkjent som, den beste løsningsprodusenten for alle kunder i maritim sektor.

 

www.ulmatec.no