no
en

Styrets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

NMK Næringseiendom AS har en felles redegjørelse som gjelder for hele konsernet. Datterselskapene viser til konsernets policy for aktsomhetsvurderinger, risikokartlegging, styrebehandling av aktsomhetsvurderinger og felles redegjørelse.

 

Legger ved generell informasjon om konsernet

www.nmcc.com/files