no
en

Styrets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

NMK Næringseiendom AS og datterselskapene NMK Eiendom AS og NMK Campus AS, arbeider for kartlegging og motvirkning av negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

 

Konsernet har en felles redegjørelse og viser til policy for aktsomhetsvurderinger og risikokartlegging som er styrebehandlet.