no
en

Dipai AS

Dipai AS er et norsk privat aksjeselskap som leverer produkter og tjenester innenfor digitalisering, visualisering og AI/maskinlæring. Dipai ble etablert i 2020 og stammer fra Ph.d.- forskning utført ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Ålesund. Våre algoritmer er vårt verktøy for å overvåke, predikere og visualisere helse- og atferdsmønster til maskiner, utstyr og fysiske og biologiske gjenstander. Dette sikrer oppetid, proaktiv service, og optimalisering av drift og energibehov. Dipais store versjon er å skape en verden hvor beslutninger gjøres på et korrekt og tilstrekkelig informasjonsgrunnlag.


www.dipai.no