no
en

NTNU Ålesund

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører.Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. 

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk - NTNU er lokalisert på NMK.

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk har som mål å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innen maritime operasjoner.

Her inngår utdanning og forskning innen design av skip og skipsutstyr samt drift av skip. Maritime operasjoner kan sees på som et samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning. I mange tilfeller er det i grenseflatene mellom disse områdene man finner inspirasjon til innovasjon og nye løsninger.


www.ntnu.no/alesund