no
en

LeietakereArtal
Artal

Finans- og eiendomsinvestor både lokalt, nasjonalt og internasjonalt .

Atea
Atea

«Atea er et IT-selskap med 25 lokasjoner, fra Alta i Nord til Kristiansand i sør. Sammen med våre kunder og partnere, bygger våre 1 650 medarbeidere Norge med IT. I Møre og Romsdal er vi ca 60 ansatte.

Du finner også Atea i Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum.»

«Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere bygger vi et digitalt Norge vi kan være stolte av. Atea har kunnskapen til å hjelpe din virksomhet å digitalisere på en måte som sikrer varig verdiskaping»

«Vi er spesialister i IT-infrastruktur og bruker kompetansen vår til å forme et enda bedre Norge. I nært samarbeid med kundene og partnerne våre skal vi utvikle løsninger som neste generasjon kan være stolte av.»

http://www.atea.no


Brattvaag Electro
Brattvaag Electro

Brattvaag Electro er lokalisert i Ålesund, Skodje og Brattvåg og driver innenfor landbasert industri, maritime & offshore og automasjon. Selskapet har bevist sin kompetanse gjennom et betydelig antall leveranser av komplekse installasjoner innenfor sine markedsområder. Selskapet ble etablert i 1933 og eies i dag av Midvestfondene og LAPAS.

www.brattvaag-electro.no

Doxacom
Doxacom

Doxacom Public Relations er et rådgivingsselskap som er spesialisert på å bygge identitet og omdømme for kunder innen havbasert næring - herunder maritim/shipping, sjømat, olje og gass, og tilgrensende segmenter. Vi tilbyr både løpende rådgiving og avgrensede prosjekter, alltid forankret i kundens strategiske behov. Gjennom vår unike og grunnleggende forståelse av markedet tilbyr vi rådgiving og kommunikasjonsløsninger som gir våre kunder en tydelig posisjon.
www.doxacom.no

GCE BLUE Maritime
GCE BLUE Maritime

Den maritime klyngen på Møre har siden 2006 hatt status som Norwegian Centre of Expertise. I 2014 ble klyngen tildelt status som Global Centre of Expertise (GCE) som er toppnivået i det norske klyngeprogrammet. Klyngen skal være pioneerer og ta en globalt ledende posisjon innen avanserte blå havromteknologier -og operasjoner. Klynge-prosjektet GCE Blue Maritimes hovedmål er å styrke klyngens globale konkurransekraft og verdiskaping gjennom å styrke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.
www.bluemaritime.no

Fagskolen i Ålesund
Fagskolen i Ålesund

Fagskolen i Ålesund 

Teknisk fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev). Du kan utdanne deg innen Bygg & Anlegg, Skipsoffiser, TIP Maskinteknikk samt Elkraft & Automasjon hos oss.

http://fials.no

GMC Maritime
GMC Maritime

GMC Maritime is a Norwegian, family-owned industrial company, established in 1973.  We provide multidiscipline services and product solutions to the global marine and offshore industries.

Through 44 years of operations, we have grown from a small workshop into a large supplier of integrated services and products for vessels, rigs and platforms.

http://www.gmc.no/maritime/

Hoppid.no
Hoppid.no

hoppid.no skal gjere det lettare å bli gründer i Møre og Romsdal. Både for dei som ønskjer å etablere ei bedrift og for dei som allereie har starta for seg sjølv, er hoppid.no eit naturleg punkt å begynne.

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/hoppid.no/Om-hoppid.no

Inmarsat
Inmarsat

As the industry leader and pioneer of mobile satellite communications, Inmarsat has been powering global connectivity for nearly four decades.

We offer an unrivalled portfolio of global satcom solutions and value-added services to keep you connected at all times – whether travelling on land, at sea or in the air. No matter where your business takes you, you can rely on Inmarsat for all your mission-critical communications.

www.inmarsat.com 

Kongsberg
Kongsberg

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) is an international, knowledge-based Technology corporation that supplies high-technology systems and solutions to customers in the oil and gas industry, the merchant marine, and the defense and aerospace industries. We have more than 11.000 employees in more than 40 countries worldwide. Our headquarter is in Norway. 

The Group consists of Three areas: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace and Kongsberg Digital. At NMK key members of the Kongsberg Maritime team are located. 

Kongsberg Gruppen is founded on 200 years of experience and on the core values of determination, innovation, reliability and cooperation. Our vision statement is: World Class. -Through People, technology and dedication. 

https://www.kongsberg.com/ 
Lapas
Lapas

Bedriftsrådgiving og annen administrativ rådgivning.


Marine Rådgivningstjenester AS
Marine Rådgivningstjenester AS

Marine Rådgivningstjenester utfører beregninger av konstruksjoner som utsettes for naturkrefter, for å dokumentere egenskaper i samsvar med standarder.

- Trygge instasllasjoner på ekstreme lokaliteter - 

http://m-a-r.no/

Maritimt Forum Nordvest
Maritimt Forum Nordvest

Maritimt Forum arbeider for å bedre den maritime næringens rammevilkår, sikre næringen kompetanse, spre kunnskap om og skape et positivt omdømme om næringen.

www.maritimt-forum.no/nordvest

Mitie
Mitie

Mitie - en spesialist på outsorcing og full FM drift. Mitie har driftsansvaret for NMK i tillegg til drift av kantinerestauranten.

www.mitie.com

Møreforsking
Møreforsking

Møreforsking driver anvendt forsknings- og utviklingsarbeid for marine og maritime næringer.

www.moreforsk.no

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for ei rekke velferdstenester i regionen, med eit særleg ansvar for regional utvikling. Arbeidet styres av eit fylkesting som er på val kvart fjerde år. Fylkeskommunen sine viktigaste arbeidsoppgåver er:

Vidaregåande utdanning og fagskolar, Samferdsel (veg og kollektivtrafikk), Den offentlege tannhelsetenesta, Fylkesplanlegging, Næringsutvikling, Kulturutvikling, Folkehelse og Internasjonal arbeid.

www.mrfylke.no

Newton Møre - Ålesund kommune
Newton Møre - Ålesund kommune

FIRST Scandinavia har siden 2003 utviklet Newton-konseptet i samarbeid med ressurspersoner i norsk skole. Målet er å gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi.     
I Newton-konseptet har vi Newton-rom, som gir læreplanbasert undervisning i skoletid, og Newton Camp som er et spennende ferie og fritidstilbud. 

www.newton.no

NTNU Ålesund
NTNU Ålesund

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. 
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk - NTNU er lokalisert på NMK.

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk har som mål å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innen maritime operasjoner. Her inngår utdanning og forskning innen design av skip og skipsutstyr samt drift av skip. Maritime operasjoner kan sees på som et samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning. I mange tilfeller er det i grenseflatene mellom disse områdene man finner inspirasjon til innovasjon og nye løsninger.


NTNU Ocean Training AS
NTNU Ocean Training AS

NTNU Ocean Training AS er et datterselskap av NTNU Ålesund, og som produserer og leverer kurs til den maritime næringen. Kursplaner og faglig innhold blir levert av Avdeling for havromsoperasjoner og byggteknikk, som driver den maritimenautikkutdanningen på bachelornivå og ledelse av krevende maritime operasjoner på masternivå ved NTNU i Ålesund


OSC
OSC

Offshore Simulator Centre AS (OSC) er et teknologiselskap som utvikler løsninger for simulering og visualisering av krevende maritime operasjoner.

www.osc.no

Rystad Energy AS
Rystad Energy AS

We are an independent energy research and business intelligence company providing data, tools, analytics and consultancy services to clients exposed to the energy industry across the globe. Our high-end products on energy fundamentals, oil and gas markets, oilfield services and renewables strengthen the insight and expertise of our clients, thereby assuring quality decisions.

http://www.rystadenergy.com

Segel
Segel

Segel er et bedriftsrådgivningselskap med spesialkompetanse innenfor strategi- og forretningsutvikling, markedsutvikling og internasjonalisering, innovasjon, prosjektledelse og kvalitetssikring.

www.segel.no

Sunnmøre Regionråd IKS
Sunnmøre Regionråd IKS

Sunnmøre Regionråd IKS (SR) er samarbeidsorgan for dei 19 kommunane Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.

SR skal bidra til ei positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

http://www.sunnmoreregionrad.no/

SINTEF
SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Gjennom mer enn 60 år har vi skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. I dag er vi et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Velkommen til SINTEF - Teknologi for et bedre samfunn

www.sintef.no

Sunnmøre Parkering AS
Sunnmøre Parkering AS

Sunnmøre parkering AS drifter og håndhever parkering på privat grunn, i henhold til privatsrettslige parkeringsregler.

http://www.alesundparkering.no/index.php/om/sunnmore-parkering-as

Sparebanken Møre
Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har ca. 360 årsverk og 28 kontor i 24 kommuner. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø i fylket relatert til person- og bedriftsmarked, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er Sparebanken Møre en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. I tillegg er Sparebanken Møre også en betydelig bidragsyter til lokalsamfunnet.https://www.sbm.no/

V. Ships
V. Ships

V.Ships was founded in 1984, via a de-merger from Vlasov - a Monaco based ship owning and investment group - to offer independent ship management services to third party ship owners. Since then V.Ships has grown to become the world’s largest ship management company and is now part of V.Group, a major provider of a wide range of marine services.

www.vships.com 

Zacco
Zacco

Zacco er et annerledes IP-firma. Vi kombinerer inngående ekspertise på immaterielle rettigheter med den forretningsmessige, juridiske og tekniske kunnskapen som trengs for å sikre kundene våre et varig konkurransefortrinn.

www.zacco.com

Ålesund Kunnskapspark AS
Ålesund Kunnskapspark AS

Innovasjonsselskapet Ålesund Kunnskapspark AS (ÅKP) er sentralt plassert på Campus Ålesund og selskapets kjernevirksomhet er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion. ÅKP er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon og næringsutvikling og driver blant annet en av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene BLUE Maritime – Global Centre of Expertise, Legasea og Norwegian Rooms, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

www.aakp.no

ÅKP Blue Innovation Arena
ÅKP Blue Innovation Arena

Vi er Norges mest fremtidsrettede digitale arena for innovasjon, vekst og verdiskaping.

http://www.blueinnovationarena.no/blueinnovationarena

Ålesund Kommune
Ålesund Kommune

Ålesund kommune satser sterkt på å skape realfagsinteresse hos barn og unge gjennom Newtonrommet kommunen oppretter hos NMK. Her vil elever fra barne- og ungdomstrinnet, samt VG1 få undervisning i realfag i Norges mest avanserte Newtonrom.

http://www.alesund.kommune.no/