no
en
REGULERINGSPLANEN FOR NMK II GODKJENT

REGULERINGSPLANEN FOR NMK II GODKJENT

Reguleringsplanen for NMK II ble enstemmig godkjent av Ålesund Formannskap 9. juni 2015.